You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

10 GLOBALNIH TRENDOVA KOD TRAKTORSKIH GUMA

Zbog ozbiljnih izazova za poljoprivrednu mehanizaciju koja se razvija da se prilagodi svim potrebama proizvodnje hrane na globalnom nivou, proizvođači guma i mašina moraju međusobno da sarađuju i odgovore na sve ove izazove.