You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 
  • Kako da precizno izračunate maksimalnu težinu koju vaše traktorske gume mogu da podrže?

  • Kako utvrditi koliko tereta prenosi priključna mašina na prednju ili zadnju osovinu traktora?

  • Kako da budete sigurni da ne prekoračite težinu koju vaša guma na traktoru može da podnese?

  • Koliko balasta staviti na prednju osovinu kako biste izjednačili balans odnos sa zadnjom osovinom, a da pritom ne prekoračite dozvoljenu nosivost za gume?

  • Koliko napumpati traktorske gume?
 
              Ovo su pitanja koje svaki traktorista treba postavi sebi i da odgovori na njih ukoliko želi da sačuva svoju skupu traktorsku gumu i produži joj radni vek! 
 
              Da biste došli do odgovora neophodno je uložiti malo vremena, istraživanja, merenja i računanja, ali ćete to uraditi jednokratno i služiće vam ubuduće za traktor za koji ste obavili ovu kalukaciju.

Sastavni deo priprema za rad u polju - provera pritiska
 
          S obzirom na cenu guma i učešće u celokupnoj kalkulaciji vaše poljoprivredne proizvodnje, ovo je svakako isplativo i neophodno – sačuvaćete gumu i produžiti joj radni vek, imaće bolje performanse na polju i na putu, uz očuvanje karakteristika zemljišta, smanjenog sabijanja, bolje vuče i manje proklizavanja prilikom teških radnji u polju, kao i povećane bezbednosti na putu.
 
Zato vredi izdvojiti vremena i zapitati se ova pitanja. Uostalom, kao što svaki poljoprivrednik mora da bude „sam svoj majstor“ i da zna sve o svojoj proizvodnji, od zaštite bilja, poznavanja sredstava, održavanja mehanizacije, trgovine – tako mora i poznavanje karakteristika guma, naročito zbog njihove cene, pre svega radijalnih guma na koji se ovaj tekst mahom i odnosi.
 
            U ovom tekstu ćemo dati nekoliko instrukcija koje će vam pomoći da tačno i precizno odgovorite na ova pitanja, na dva načina:
 
A)    Korićenjem vage i merenjem težine traktora po osovinama
 
B)    Bez merenja vagom već korišćenjem podataka od proizvođača traktora i priključaka i korišćenjem metra.
 
 
A)    MERENJE TEŽINE OSOVINA TRAKTORA VAGOM ZA UTVRĐIVANJE NOSIVOSTI GUME I PRITISKA PUMPANJA:
 
1.     Izmerite težinu PREDNJE osovine sa priključnom mašinom u radnoj poziciji (podignuto)
2.     Izmerite težinu ZADNJE osovine sa priključnom mašinom u radnoj poziciji (podignuto)
3.     Izbalansirajte traktor dodavanjem balasta napred dok ne postignete odnos 35% : 65% između prednje i zadnje osovine
4.     Za ovako utvrđenu težinu po osovinama pronađite u tabeli proizvođača gume nosivost za vašu dimenziju (posebno prednju i zadnju gumu) - primer tabele niže u tekstu
5.     Podesite pritisak pumpanja gume shodno težini po osovinama i brzini kretanja (polje, transport…) - primer tabele niže u tekstu
 

B)    RAČUNANJE TEŽINE OSOVINA TRAKTORA BEZ VAGE ZA UTVRĐIVANJE NOSIVOSTI GUME I PRITISKA PUMPANJA:
 
 Imajte u vidu da će nam za ovo biti potrebni parametri i podaci do kojih ćete morati da dođete na neki način, ali je dobra stvar što kada ih jednom budete saznali i zapisali koristiće vam svaki sledeći put za izračunavanje težine traktora.
Zato je potrebno potruditi se i izdvojiti vremena da do ovih podataka dođete, tako što ćete kontaktirati prodavca ili proizvođača traktora i priključaka za traktor, ili jednostavno naći na internetu informaciju za model koji vi posedujete (ukoliko je podatak dostupan).
 
 
Potrebno je znati:
1.     Težinu osovina traktora po specifikaciji proizvođača: 
FAtw – težina prednje osovine
RAtw – težina zadnje osovine
2.     Težinu priključne mehanizacije po specifikaciji proizvođača (M2)
3.     Težinu balasta napred (M1)
 
Potrebno je izmeriti metrom:
1.     d1 – razdaljina između centra balasta napred i centra prednje osovine
2.     E – razdaljina između centara prednje i zadnje osovine
3.     d2 – razdaljina između centra zadnje osovine i centra priključka pozadi
 
Na osnovu ovih podataka primeniti ovu jednostavnu formulu:
 
 
Za ovako utvrđenu težinu po osovinama pronađite u tabeli proizvođača gume nosivost za vašu dimenziju (posebno prednju i zadnju gumu) - primer tabele niže u tekstu.
 
Podesite pritisak pumpanja gume shodno težini po osovinama i brzini kretanja (polje, transport…) - primer tabele niže u tekstu.
  
 
 PRIMENA REZULTATA – PUMPANJE GUMA NA ODREĐENI PRITISAK

 
Koristeći bilo koju od ove 2 metode, merenjem vagom ili kalkulacijom po specifikaciji proizvođača gde je primenjena formula iz teksta iznad – dobićemo TEŽINU PO OSOVINI, prednjoj i zadnjoj.
 
Recimo, da smo dobili rezultat da je težina prednje osovine 5.850 kg.
 
Ovo znači da je neophodna nosivost 2.925 kg po TOČKU (5.950kg : 2 točka).
 
Unapred znamo da će nam brzina kretanja za planiranu operaciju traktorom danas biti recimo 20km/h.

Na osnovu ovog, u tabeli pronalazimo optimalni pritisak od 1.8 bara, jer za brzinu kretanja od 20 km/h nosivost će biti 2.930 kg po gumi.
 

NAPOMENA
Primer je koji smo dali je ilustrativan i služi za upoređivanje parametara (nosivost u odnosu na pritisak u gumama i brzinu kretanja) u ovoj tabeli sa izračunatom težinom traktora, dok u praksi to zahteva i da primenite i potreban pritisak ukoliko ste u polju (niži pritisak i manja brzina) ili u transportu (viši pritisak i veća brzina kretanja) i zahteva dodatno prilagođavanje i planiranje, ali o tome u posebnom tekstu koji se time isključivo bavi.
 
                  TABELA PROIZVOĐAČA GUMA PO INDEXU NOSIVOSTI – nosivost u kilogramima po primenjenom pritisku pumpanja gume i po brzini kretanja
 
 
U ovom tekstu smo probali da vam olakšamo proces ustanovljavanja težine vašeg traktora sa priključnom mašinom kako biste znali da svoje gume prilagodite planiranoj operaciji.
 
Na ovaj način, preduzimate potrebne mere da zaštitite svoje gume i omogućite im što duži radni vek. Takođe, podižete bezbednost na putu i polju, štitite useve time što se zemljište ne sabija previše prilagođavanjem pritiska i podižete vuču kod zahtevnih operacija.
 


Ali ovo je sve naredni korak – PUMPANJE GUMA NA TRAKTO
RU I PRILAGOĐAVANJE PRITISKA PLANIRANOJ OPERACIJI, tema koja je obrađena u posebnom tekstu.
 
 
 
Najnovije