Vaša korpa

Telefoni: 060 037 97 97  |  062 404 222

Radno vreme komercijalista: 08:00h – 16:00h radnim danom

Politika privatnosti

Opšti podaci i podaci o rukovaocu obrade podataka o ličnosti

VIR AGRAR DOO BEOGRAD-ZEMUN, sa sedištem na adresi: Banijska 30 11080 Beograd-Zemun, matični broj: 21474118, PIB: 111388957 (u daljem tekstu: “Vir Agrar ili Društvo ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.

U slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenjivo.

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svakog Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Ličnim podacima. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na email adresu: office@viragrar.rs.

Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Društvo obrađuje 

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osetljivi podaci” odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez vaše dozvole

Lični podaci koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama su:

  • • ime i prezime
  • • email adresa
  • • pol
  • • kontakt telefon
  • • IP adresa
  • • datum i vreme pristupa (zajedno sa IP adresom)
  • • internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (zajedno sa IP adresom)
  • • pretraživač koji koristite kao i operativni sistem računara koji koristite (zajedno sa IP adresom).


Na osnovu vašeg pristanka, neke podatke o ličnosti možemo sačuvati u cilju omogućavanja lakše kupovine, odnosno kako prilikom naredne kupovine ugovor o kupoprodaji bio brže i lakše zaključen. Takođe, na osnovu vašeg pristanka, neke od vaših ličnih podataka možemo koristiti za svrhe marketinga.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak ukoliko obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke oglašavanje Vaše prodavnice jeste uspostavljanje saradnje između nas i Vas.

Dostava širom Srbije

Za sve proizvode iz naše ponude

Odličan kvalitet guma

Idealan odnos cene i kvaliteta

Povoljne cene

Pogledajte našu ponudu

Garancija

Nudimo garanciju proizvoda

Vebsajt koristi "kolačiće" za unapređenje Vašeg korisničkog iskustva prilikom poseta. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.
Prihvatite